Polaroid


1 Polaroid Automatic 210 Polaroid Automatic 210
1967-1969 (for sale)
2 Polaroid Big Swinger 3000 Polaroid Big Swinger 3000
1968-1970
3 Polaroid EE 44 Polaroid EE 44
1976-1977
4 Polaroid Land Camera 1000 Polaroid Land Camera 1000
1977 (for sale)
5 Polaroid SX-70 Land Camera Alpha 1 (Gold) Polaroid SX-70 Land Camera Alpha 1 (Gold)
1977
6 Polaroid Image System Polaroid Image System
1990 (?)
7 Polaroid 600 Polaroid 600
1996?

 


23266